Følg Norwegian Green Building Council

Fem år med bærekraftig totalkvalitet

Blogginnlegg   •   sep 10, 2015 13:23 CEST

Det økende fokuset på grønne bygg og etableringen av NGBC er del av en stor global megatrend og et grønt skifte som stadig forsterkes, sist sett som en meget tydelig grønn profil på denne ukens kommunevalg.

Med BREEAM-NOR, som ble lansert høsten 2011, har byggenæringen fått et kraftfullt verktøy for å sikre økt bærekraft og kvalitet i sine byggeprosjekter.

Ser vi i bakspeilet, så har det skjedd enormt mye med næringen de siste fem år, og spesielt innen energi- og miljø.

For fem år siden var det modig og innovativt å bygge passivhus. Nå er det hyllevare.

For fem år siden var det fortsatt stort sett idealistene og entusiastene som var opptatt av miljø og bærekraft i bygg. Nå ser vi et betydelig innslag av hvite snipper og blå dresser. Ikke nødvendigvis fordi blådressene har blitt miljøaktivister, men fordi det lønner seg.

Bærekraftig bygging har blitt en klar og tydelig forretningsstrategi for mange av NGBCs medlemmer. Det handler ikke lenger bare om å ta samfunnsansvar, men mer og mer om grønn verdiskaping.

BREEAM-NOR har dessuten gjort en forskjell på mange fagområder. Jeg vil benytte anledningen til å trekke frem noen.

Overtakelse og idriftsettelse av tekniske anlegg har lenge vært en akilleshæl for bransjen. Eksempler på bygg som ikke fungerer etter hensikten fordi de tekniske anleggene ikke snakker sammen, er dessverre alt for mange. Med BREEAM-NOR tvinges prosjektene til å planlegge bedre for overtakelse og driftsstart, noe som har stor betydning for driftskostnader og ikke minst leietakers trivsel. Siden lanseringen av BREEAM-NOR har det kommet standarder for prøvedrift og ITB, og i ny versjon av BREEAM-NOR vil det henvises til disse.

Materialbruk er et annet eksempel. Det jobbes generelt veldig godt med miljøriktig materialbruk i BREEAM-NOR-prosjekter, og spesielt med å dokumentere fravær av miljøgifter og lavemitterende materialer. Dette er i utgangspunktet krav i teknisk forskrift, men blir ikke tilstrekkelig fulgt opp. BREEAM-NOR stiller krav til dokumenterte kvaliteter, og vi ser tydelige ringvirkninger i store deler av verdikjeden. Ikke bare er det satt fokus på giftfritt og luktfritt innemiljø til glede for leietaker, men tilgangen på miljødokumentasjon er i dag betydelig større enn den var for noen år siden. Antallet EPDer for eksempel er mer enn doblet siden BREEAM-NOR kom på banen.

Det er ikke til å komme unna at det har vært utfordringer og humper underveis. Også her har vi mange eksempler på konstruktivt initiativ fra bransjen for å komme videre. I eksisterende manual finnes det for eksempel krav om avstand mellom luftinntak og –avkast. Målet er å redusere risiko for kortslutning, men bransjen har hevdet at BREEAM-kravene fører til suboptimalisering, og at det finnes andre løsninger som langt overgår avstandskravene i kvalitet. Utfordringen har vært å finne dokumentasjon på det da BREEAM-NOR har som viktig premiss å være etterprøvbart og kunnskapsbasert. Nå har Norconsult, etter to ars jobb, nylig levert en rapport fra sitt arbeid med å dokumentere kvalitet på alternative løsninger. Slike initiativer setter vi stor pris på, og forhåpentligvis vil de føre til mer relevante krav i neste versjon av BREEAM-NOR.

BREEAM-NOR har kommet for å bli. I dag er det om lag 200 registrerte BREEAM-NOR prosjekter og enda flere som bruker BREEAM-NOR som et prosjekteringsverktøy uten nødvendigvis å sikte mot sertifisering. .Selv om det fortsatt er et flest prosjekter i Oslo-området, registrerer vi prosjekter i 13 av landets 19 fylker.

Vi er sikre på at en stor grad av suksessen til BREEAM-NOR skyldes bred forankring i alle ledd av verdikjeden. Verktøyet ble lansert etter et formidabelt dugnadsarbeid på tvers av bransjen, og vi har erfart at dugnadsånden absolutt lever videre i arbeidet med ny versjon som skal ut i vinter.

Dette er bransjens eget verktøy utviklet av bransjen selv.

Med alt som har skjedd de foregående fem år, er vi svært spente på hva markedet er kapable til de neste fem. Vi ser fram til å få flere prosjekter og selskaper med på laget.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://ngbc.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.