Følg Norwegian Green Building Council

Meglere har en viktig rolle i det grønne skiftet

Nyhet   •   nov 13, 2017 13:51 CET

NGBC og Grønn Byggallianse holdt kurs for næringsmeglere sist uke. Her er et knippe meglere rundt bordet, i tillegg til Katharina Bramslev og Arne Førland-Larsen i Grønn Byggallianse.

Hvor viktig er kunnskap om helse- og miljøkvaliteter for eiendomsmeglere? NGBC i samarbeid med Grønn Byggallianse arrangerte i forrige uke et minikurs for næringsmeglere for å gi en liten innføring.

Vi opplever økende fokus på miljø og helse i samfunnet, og leietakere ønsker seg bygg med gode helse- og miljøkvaliteter som dagslys, utsyn, frisk luft og fleksible arealer. Forskning viser nemlig at ved å ta slike hensyn kan trivsel økes og sykefraværet reduseres hos arbeidstakeren. Dette kan gi en tydelig økonomisk gevinst for leietaker, men også for gårdeier. I en spørreundersøkelse fra Høyskolen i Østfold svarer flertallet av de spurte at de er villige til å betale noe mer for et bygg med et dokumentert godt innemiljø, forteller daglig leder i NGBC, Kjersti Folvik som fortsetter:

-Tanken med minikurset i dag er å bevisstgjøre meglerne på at grønne bygg er mer enn energieffektive bygg. Meglerne har en viktig rolle som formidler av kvalitet, og i de fleste tilfeller er leietaker prisgitt den kunnskapen megler videreformidler når det gjelder byggenes helse- og miljøfremmende kvaliteter. Med verktøy som BREEAM-NOR får du dokumentert kvalitet og ikke bare store ord. Det er lett å kommunisere for megler og gir trygghet for leietaker, sier hun.

Minimumskvaliteter for leietaker
Vi må ha en helhetlig tilnærming til bærekraft uavhengig av om man er leietager, gårdeier eller megler, sier Arne Førland-Larsen i Grønn Byggallianse. - Vi må sikre minimumskvaliteten for leietaker i tiden fremover. I det ligger blant annet inneklima, energibruk, funksjoner, fleksibilitet, materialkvaliteter og dagslys. Her har både søkemegler og utleiemegler en viktig rolle å spille, avslutter han.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy