Følg Norwegian Green Building Council

Veileder for fossil- og utslippsfrie byggeplasser er lansert

Nyhet   •   jun 19, 2018 08:51 CEST

Konvensjonell drift av dagens byggeplasser innebærer bruk av fossile energikilder med høyt klimagassutslipp og lokal forurensning. I takt med økende bevissthet om utslippet fra et byggeprosjekt har man blitt oppmerksom på hvor betydelig utslippene fra byggeplassen og driften av denne kan være. Hele 30 % av transportrelatert utslipp i Oslo kommune kommer fra anleggsmaskiner.

På initiativ fra næringen selv har det derfor blitt tatt frem en praktisk og anvendelig veileder for fossil- og utslippsfrie byggeplasser. Disse konseptene har på rekordtid fått fotfeste i markedet, og man har nå fått konkretisert disse i form av en veileder.


Sjekkliste
Veilederen fokuserer på fossil- og utslippsfri oppvarming, uttørking og anleggsmaskiner. Den inneholder en sjekkliste som bygger på fasenormen «Neste steg» og omfatter bearbeiding av konsept, detaljprosjektering og produksjon og leveranser (trinn 3-5). Sjekklisten fastsetter hva som skal vurderes -og når, hvilken aktør som berøres - og hvordan det skal følges opp. På denne måten tilrettelegger veilederen for effektiv implementering- og oppfølging av en fossil- og utslippsfri byggeplass.


Stor nytte av veilederen

Å etterspørre fossilfrie byggeplasser er ett av Eiendomssektorens veikart sine strakstiltak. Denne veilederen vil være av stor nytte for å følge opp dette tiltaket, som nå 36 av våre byggherre-medlemmer har forpliktet seg til å oppfylle. Både byggherrer, prosjekterende, utførende og leverandører bør ha god kjennskap veilederen, og vi oppfordrer også alle våre medlemmer til å gjøre seg kjent med innholdet.

Veilederen er utarbeidet av DNV GL på vegne av Energi Norge, Norsk Fjernvarme, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Oslo, Akershus og Østfold (EBAO), Byggevareindustrien, Nelfo, Klimaetaten i Oslo kommune og ENOVA.

Klikk her for engelskspråklig versjon av veilederen

Se video her av alle innleggene fra lanseringen av veilederen

Mer informasjon på bygg.no finner du her

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy