Følg Norwegian Green Building Council

Verdens nordligste BREEAM-bygg

Nyhet   •   mai 15, 2017 08:00 CEST

Baksalen skole reiser seg i Veidekke. Foto: Veidekke.

Da Veidekke Entreprenør fikk oppdraget med å bygge nye Baksalen skole i Hammerfest, var kravet fra kommunen BREEAM-NOR-sertifisering. Resultatet var en krevende prosess som ga mye læring.

Den nye barneskolen blir på nær 6800 m² og skal huse inntil 425 elever fra første til syvende trinn. I tillegg til klasserom og spesialrom til musikk, mat og helse, kunst og håndverk skal bygget også inneholde bibliotek, kantine og idretts-/flerbrukshall med garderober. Og den skal altså BREEAM-NOR-sertifiseres.

– Om noen bygg bør BREEAM-sertifiseres, er det skoler, sier distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke Entreprenør Nord. Robertsen peker særlig på inneklima.

– BREEAM-NORs fokus på avgassing av materialer og et rent bygg for å unngå støv har vært viktig for oss, sier Robertsen. Prosjektleder Rolf Johnny Nilsen er enig.

– BREEAM har gjort at vi har et nytt fokus på bygget og alt vi tar inn i det, sier han.

– Gjennom BREEAM-NOR-sertifiseringen har vi oppdaget nye materialer og fått et nytt syn på materialkvalitet. Dette er ting vi helt klart vil ta med videre, sier Nilsen.

Stort dokumentasjonsarbeid

Verken Robertsen eller Nilsen legger skjul på at møtet med BREEAM- NOR til tider har vært krevende, og begge trekker frem de omfattende dokumentasjonskravene når de skal beskrive erfaringene med BREEAM-NOR. Men med en BREEAM AP på laget og, ikke minst, kompetente leverandører kan Rolf Johnny Nilsen fortelle om en prosess som etter hvert går på skinner.

– De store leverandørene er i stor grad kjent med dokumentasjonskravene i BREEAM, og alle materialer og leveranser blir sjekket mot BREEAM-NOR-kravene i vårt anskaffelsesverktøy, forteller han. – Det er ingen tvil om at BREEAM-NOR har stor betydning for byggherren, som får overlevert et utrolig veldokumentert bygg, sier han.

BREEAM i nord

Baksalen skole blir altså det første offentlige BREEAM-NOR-sertifiserte bygget nord for Trondheim, og vi spør Ronny Robertsen om det innebærer noen særlige utfordringer.

– Det finnes noen områder der beliggenheten kan våre et hinder, sier Robertsen, og peker blant annet på de lange avstandene, som blant annet vanskeliggjør effektiv gjenvinning av avfall.

– Når avfall må fraktes over lange avstander for å gjenvinnes eller deponeres, kan vinningen lett gå opp i spinningen når det gjelder energibruk, påpeker han.

– Men ellers har ikke lokaliseringen så mye å si. Vi følger opp de samme områdene som andre BREEAM-NOR-prosjekter, sier Robertsen, og nevner blant annet dagslys, tetthet, transport og tilrettelegging for sykkel som viktige sider ved prosjektet.

I likhet med Nilsen er også Robertsen positiv til BREEAM-NOR som prosess- og sertifiseringsverktøy.

– BREEAM-NOR har gjort oss bedre og krever skjerping i hele organisasjonen, sier han.

– Vi gjør ting mer systematisk og får bedre oversikt over hele prosjektet. Det er veldig positivt, og en del av det jeg ser på som en stor forbedringsprosess, sier Robertsen. Han er glad for at Veidekke ble tildelt entreprisen.

– Dette er et viktig prosjekt for Hammerfest, og det er viktig for Veidekke i nord. Vi er glad for å få bygge dette grensesprengende miljøbygget helt nord i Finnmark, sier Ronny Robertsen.

Veidekke Entreprenør og datterselskapet Hammerfest Entreprenør har fått oppdraget med å bygge nye Baksalen skole i Hammerfest. Oppdraget er en totalentreprise verdt 202 millioner kroner, ekskl. MVA.

Den nye Baksalen skole skal bygges ved siden av den eksisterende Baksalen skole, og det nye bygget blir på nær 6800 m², inkludert idrettshall. Skolen dimensjoneres to å være en toparallell skole med inntil 425 elever fra første til syvende trinn, inkludert en innførings­klasse med inntil 25 elever og base for alternativ opplæring for mellom tre og fem elever.

Byggearbeidene skal utføres av Hammerfest Entreprenør sammen med Veidekkes øvrige entreprenørvirksomhet i Nord, mens Veidekkes datterselskap Block Berge Bygg er involvert i levering og montering av betongelementer til bygget. Prosjektet skal gjennomføres i tett samarbeid med alle involverte parter og med bruk av planleggingsverktøy som LEAN og BIM.

Kontrakten omfatter i tillegg en opsjon på en barnehage med fire avdelinger som skal bygges i den gamle Baksalen skole. Opsjonen omfatter forprosjekt og gjennomføring, og byggearbeidene skal starte straks den nye skolen er ferdig, og avsluttes høsten 2018.

– Vi er stolte og takknemlige for å ha blitt valgt til entreprenør, og ser nå frem til endelig å komme i gang med byggearbeidene, sier distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke Entreprenør Nord.

Byggearbeidene starter opp i april 2017, og skolen skal være ferdigstilt høsten 2017.

Denne artikkelen ble publisert første gang i NGBCs årlige bilag som ble distribuert med Dagens Næringsliv i desember 2016.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://ngbc.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.