Følg Norwegian Green Building Council

​Bransjedialog om CEEQUAL - Miljøsertifisering av anleggsprosjekter

Pressemelding   •   jul 01, 2016 08:08 CEST

Chris Broadbent, Director of Infrastructure i BRE, presenterte CEEQUAL, miljøsertifisering for anleggsprosjekter for byggherrer, entreprenører og rådgivere som deltok på dialogmøte hos NGBC.

Onsdag 29.juni var Norwegian Green Building Council (NGBC) vertskap for et dialogmøte om CEEQUAL, et internasjonalt, frivillig og markedsdrevet miljøsertifiseringssystem for infrastruktur- og anleggsprosjekter.

CEEQUAL har i likhet med BREEAM for bygg et bredt perspektiv på bærekraft og dekker temaene prosjektstrategi, prosjektledelse, lokalsamfunn, arealbruk, kulturminner, økologi, vann, forbruk av ressurser og transport. Alle tiltak som gjennomføres skal dokumenteres og verifiseres av tredjepart som grunnlag for å oppnå en CEEQUAL-sertifisering.

Representanter fra Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Statnett, Multiconsult, Sweco, Cowi, NCC, Skanska, Veidekke og Kruse Smith var til stede under dialogmøtet for diskutere om CEEQUAL kan være et egnet verktøy for å øke graden av bærekraft i anleggsbransjen slik BREEAM-NOR har gjort i byggenæringen.

Både tilstedeværende byggherrer, entreprenører og rådgivere anerkjenner behovet for en tettere oppfølging av miljøkrav i anleggsprosjekter enn det som er praksis i dag. Det er lite erfaring med CEEQUAL i Norge, men det ble uttrykt interesse og nysgjerrighet rundt hva et slikt verktøy kan bidra med av struktur, forebyggende tiltak og tredjepartskontroll. De som har jobbet med systemet melder om gode erfaringer og bedre prosesser,

For å endelig konkludere og eventuelt gå i gang med pilotprosjekter, ble det fra byggherrenes side uttrykt ønske om ytterligere informasjon om systemets innhold og konkrete prosjekteksempler. Tilbakemeldingene vil følges opp av NGBC i samarbeid med BRE som vurderer utvikling av et eget tilpasset kurs i CEEQUAL i Norge.

CEEQUAL ble lansert i Storbritannia 2004, og eies i dag av BRE (Building Research Establishment) som også eier BREEAM. Globalt brukes systemet på mer enn 600 prosjekter hvor om lag 260 har oppnådd en endelig CEEQUAL-sertifisering. Etter at en internasjonal versjon av systemet ble lansert i 2011, kan CEEQUAL i dag tas i bruk over hele verden. I tillegg til bred forankring i Storbritannina, har systemet også blitt benyttet på flere prosjekter i Sverige, Hong Kong og Qatar. I 2015 signerte Skanska kontrakt med Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) om byggingen av Storåselva kraftverk. Dette vil bli det første CEEQUAL-sertifiserte anlegget i Norge.

Les mer om CEEQUAL.

Norwegian Green Building Council (NGBC) er eier av BREEAM-NOR, Norges første miljøklassifiseringssystem for bærekraftige bygg.

For mer informasjon, følg oss på Facebook, Twitter, LinkedIn og besøk vår nettside.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy