Følg Norwegian Green Building Council

BREEAM In-Use International Online i norsk versjon

Pressemelding   •   apr 26, 2016 07:00 CEST

Miljøsertifiseringssystemet BREEAM In-Use International relanseres i et brukervennlig online-system på norsk.

BREEAM In-Use er et lavterskel forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg. Nå har BREEAM In-Use International Online, som benyttes i 25 land verden over, blitt lansert i en norskspråklig utgave.

Med online-systemet kan man enkelt gjøre en innledende kartlegging av et bygg eller en byggporteføljes kvaliteter. Kartleggingen gir en oversikt over forbedringspotensial og utgjør et godt grunnlag for å kunne vurdere aktuelle tiltak. Ved å tilknytte seg en BREEAM In-Use revisor kan prosjektet om ønskelig ta ut BREEAM In-Use sertifikat for systemets tre deler; eiendom, forvaltning eller bruk, hver for seg eller samlet.

NGBC har oversatt den internasjonale BREEAM In-Use-manualen til norsk som en støtte for norske brukere av verktøyet. Denne er tilgjengelig på NGBC sine nettsider. NGBC vil også arrangere egne kurs som gir veiledning i hvordan man kommer i gang med BREEAM In-Use og hvordan man bruker online-verktøyet på best mulig måte. Første kurs arrangeres i Oslo,  31.mai.

Tirsdag 9. mai arrangerer NGBC en lanseringsfrokost hvor det nye BREEAM In-Use verktøyet blir presentert. Møtet vil by på en gjennomgang av funksjonene i verktøyet, samt erfaringer fra eksisterende brukere av BREEAM In-Use. Frokostmøtet er åpent for alle.

En norsk pilotutgave av BREEAM In-Use har eksistert i det norske markedet siden 2013. Denne erstattes nå av BREEAM In-Use International Online. Over 30 norske pilotprosjekter har bidratt med en rekke tilbakemeldinger og innspill som nå har blitt integrert i det nye systemet. NGBC vil rette en stor takk til alle pilotene for deres bidrag.

Se her for mer informasjon om BREEAM In-Use International Online.

Se her for mer informasjon og påmelding til frokostmøte, 9.mai.

Se her for mer informasjon om introduksjonskurs til BREEAM In-Use International Online, 31.mai.

Norwegian Green Building Council (NGBC) er eier av BREEAM-NOR, Norges første miljøklassifiseringssystem for bærekraftige bygg.

For mer informasjon, følg oss på TwitterLinkedIn og besøk vår nettside.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy